Hormonen op hol

De overgang is een normaal en natuurlijk proces dat leidt tot het einde van de vruchtbaarheid van de vrouw. Deze fase duurt zo’n vijf tot tien jaar en is bij de meeste vrouwen tussen het 48e en 56e levensjaar. De eerste verschijnselen doen zich rond het 40e levensjaar al voor, maar worden vaak nauwelijks opgemerkt. Wanneer een vrouw al een jaar niet meer menstrueert rond de leeftijd van de overgang, is zij officieel in de overgang (in Nederland gemiddeld met 52 jaar). De definitie van de menopauze is de laatste menstruatie. De overgang (ook wel perimenopauze genoemd) is de periode om deze menopauze heen.

Vrouwen reageren verschillend op de overgang. De een heeft er nauwelijks last van, een ander juist heel veel. Vitaliteit, levensstijl, opvattingen en genen spelen een rol. De fysieke veranderingen zijn niet zelden het spreekwoordelijke topje van de (mentale) ijsberg. Hormonen zijn dus niet ‘op hol’; de natuurlijke veranderende hormoonproductie zet een gebruikelijk proces in gang. Het is een complex geheel van met elkaar samenhangende gevolgen. Meer lezen? Zie www.vrouwenindeovergang.nl

In 3 stappen over

stap 1
(h)erken de klachten die te maken hebben met de overgang (dat geldt voor vrouwen zelf, HR adviseurs, leidinggevenden, bedrijfs- en Arbo-artsen, etc.)

Onvoldoende kennis in huis? Neem contact met ons op

stap 2
maak de overgang op het werk gewoon bespreekbaar (het is een natuurlijk gegeven, elke vrouw gaat ongeveer vanaf haar 40e jaar deze periode in en heeft of krijgt in meer of mindere mate klachten)

stap 3
bepaal wat je wilt en zet stappen
verantwoordelijkheid werkgever             eigen verantwoordelijkheid
– bekend met onderwerp                            – bekend met onderwerp
– kennis bij professionals                            – bewust van belang eigen regie
– kennis bij leidinggevenden                       – aanpassen leefstijl
– bespreekbaar maken                                – bespreekbaar maken
– inbedden in HR-beleid                            – keuze voor behandeling of coaching

Herken verzuim door overgangsklachten