‘Het gaat vanzelf over’ niet zelden slecht advies

Balanceren door overgang is levenskunst

Op 6 april troffen bijna 60 Werkenergieanalyse®-coaches elkaar. Zij werden door gynaecoloog dr. I. Pinas uitgebreid bijgepraat over de overgang en uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek  Balanceren door de overgang dat door de FeM-poli uit Zwolle geïnitieerd is. Een jaar lang wordt bij vrouwen van 45 tot 60 jaar geobserveerd welke klachten ze hebben, in welke mate ze die ervaren en hoe het verloop van de klachten in de tijd is. 

Taboe doorbreken
Van de ruim 1,6 miljoen vrouwen in Nederland die momenteel tussen 45 en 60 zijn en in de overgang zitten, werken er 1,3 miljoen.  “Het is van belang dat vrouwen zich durven uitspreken. Zowel in de privésfeer, als op de werkvloer’, vertelt Betty Visker, gastspreker, directeur van Studio Vrouw en initiatiefnemer van de Week van de Overgang. Naast het nemen van de eigen regie benadrukt ze dat er ook sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid: “De werkgever moet wel zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit betekent een werksfeer waarin overgangsklachten bespreekbaar zijn.” De Week van de Overgang moet eraan bijdragen dat het taboe doorbroken wordt zodat de overgang gewoon bespreekbaar is.

Weinig bekend over gevolgen onbehandelde overgangsklachten
Een van de opvallendste feiten die naar voren kwam tijdens deze en andere presentaties in de Week van de Overgang is dat het percentage vrouwen dat geen behandeling ontvangt in Nederland het hoogst is van heel Europa en dat de levensverwachting van Nederlandse vrouwen in vergelijking met die in andere Europese landen juist achterloopt. Er is weinig bekend over het verloop en de gevolgen van onbehandelde overgangsklachten bij Nederlandse vrouwen. De zelfzorg die wordt toegepast is mogelijk niet toereikend. Pinas: “Als er onnodig ziekteverzuim daardoor zou ontstaan, zijn de kosten voor werkgever en maatschappij onnodig hoog. Voor wat een dag verzuim kost, kun je 3 jaar behandelen met – waarmee de klachten verdwijnen of verminderen. Honderdduizenden vrouwen lopen jaren rond met overgangsklachten en lopen mogelijke gezondheidsrisico’s op latere leeftijd, waar eigenlijk vrij eenvoudig wat aan gedaan kan worden.”

Meer lezen over de overgang en overgangsklachten
www.vrouwenindeovergang.nl

Meedoen met onderzoek naar relatie overgangsklachten en verzuim
www.balancerendoordeovergang.nl
Op deze site staat een invulformulier waarmee vrouwen gemakkelijk zelf aan de hand van de Greene Climacteric Scale de soort en mate van overgangsklachten kunnen zien.