Week van de Loopbaan – 16 tot en met 21 september

Netwerkorganisatie OVER! doet mee aan de Week van de Loopbaan omdat ze gezondheid en vitaliteit van werkende vrouwen belangrijk vindt.

OVER! biedt aan 45+ vrouwen persoonlijk advies aangaande werk, carrière, opleidings- en ontwikkelvragen en alle omstandigheden die daarmee samenhangen. Denk daarbij aan privé-omstandigheden, mantelzorg, opgroeiende kinderen en ook gezondheid. Gezondheid in het algemeen en de menopauzale overgang in het bijzonder kan onderdeel uitmaken van dit advies. Het is inmiddels aangetoond dat de overgang invloed kan hebben op de fysieke en mentale gezondheid en daarmee ook op werk. We geven advies hoe je hier het beste mee om kan gaan in je werk dan wel welke hulp voor jou het meest geschikt zou zijn. In het kader van de Week van de Loopbaan kun je gratis kennismaken met OVER!

Individueel OVER! Loopbaanadvies (GRATIS)
Wij bieden in de week van 16 tot en met 21 september 2019 (behalve donderdag 19 september) elke dag GRATIS loopadvies aan, inclusief speciale aandacht voor de overgang. Je kunt met onze loopbaanprofessional Annemieke Botterweg een afspraak maken via info@overgangsproof.nl. Annemieke zal je in een uur GRATIS loopbaanadvies geven, je inzicht geven in je huidige werkvermogen en je meer vertellen over hoe je fit en vitaal werkend door de overgang kan komen.

Datum en tijd
maandag 16 tot en met woensdag 18 september en vrijdag 20 september 2019 9.00 – 16.00 uur (1 uur per adviesgesprek).

Locatie
midden van het land/bereikbaar met OV en voldoende parkeergelegenheid.
(Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met daarin verdere informatie.)

Kijk ook op
www.kenniscentrum-overgang.nl

BIO | Annemieke Botterweg
Na ruim 25 jaar als HR-adviseur bij verschillende organisaties te hebben gewerkt zet zij zich nu in als HR professional, loopbaancoach en trainer. Het boeit haar om te zien hoe mensen boven zichzelf kunnen uitstijgen als ze zelf de juiste omstandigheden creëren en de organisatie waar ze werken dat ook doet. Ze gelooft dat werkgevers met aandacht voor de verschillende levensfasen en persoonlijke omstandigheden van medewerkers gezonde en vitale organisaties kunnen creëren. Daar hoort zeker bij dat medewerkers zelf de touwtjes in handen leren nemen als het gaat om hun loopbaan en toekomst. Afgelopen jaren heeft ze zelf ook haar eigen keuzes gemaakt. Ze is weer gaan studeren, is haar eigen bedrijf gestart en heeft zich verbonden aan OVER!

Tel uit je winst – Aandacht voor levensfase op werkvloer

Bedrijven waar vrouwen kunnen gedijen winnen de strijd om talent. Dat is de titel van een artikel in het FD van begin deze maand. Werkgevers die oog hebben voor het fysieke en geestelijke welzijn van hun vrouwelijke medewerkers houden hen vast. Zeker op het moment dat vrouwen dichtbij of op de top van hun professionele toppunt zijn is dat pure winst.

Een aantal momenten is dan cruciaal: de start van de loopbaan, het moment dat een vrouw weer gaat werken na een zwangerschap en de overgang, zo rond de 45 jaar. Werkgever en werknemer hebben samen iets te regelen om het werkvermogen in die specifieke levensfase te optimaliseren. Wat dat hen oplevert?

Vijftig plus-vrouwen kunnen dankzij hun jarenlange levenservaring en/of ervaring in het bedrijfsleven evenwicht brengen tussen menselijke aspecten op de werkvloer en functionele, praktische en zakelijke aangelegenheden. Als vrouwen met veel ervaring maken ze het onderscheid tussen wat essentieel, dringend en belangrijk is en wat niet. Ze werken efficiënter. En ze kiezen bewust voor passie in hun werk. Samen met kennis van zaken en ervaring zorgt dit voor een stabielere werkomgeving. Voor bepaalde functies zijn ‘grijze haren’ te verkiezen voor de dynamiek en jeugdige uitstraling van twintigers.
En wat weinig bekend is, is dat vrouwen in en na de overgang relatief meer van het mannelijke hormoon testosteron aanmaken. Hierdoor stijgt hun daadkracht, ondernemingszin en doorzettingsvermogen; die eigenschappen gaan een grotere rol spelen dan de zorgende functie die ze in de eerste helft van hun leven zo belangrijk vonden.

Als vijftig plus-vrouwen dus vitaal en gezond kunnen werken en de ruimte krijgen, kunnen ze een positief stempel drukken op de werksfeer en cultuur binnen organisaties. En dat zorgt er weer voor dat de hele organisatie beter gedijt. Tel uit je winst en kijk wat je in je organisatie kunt doen voor deze groep medewerkers – zeker als die een groot deel van je werknemersbestand uitmaakt. Kijk ook op www.overgangsproof.nl

Maak werk van de overgang

Gezond en met plezier werken tijdens de overgang gaat niet vanzelf. Vrouwen en hun werkgevers moeten daar echt samen werk van maken. Daarom organiseerde VGZ een webinar voor werkgevers over dit thema?

Eerst het webinar bekijken

Overgang heeft negatieve invloed op werkvermogen
Veel, mate name grote, organisaties kennen een beleid op verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid. Maar besteden ze ook specifiek aandacht aan de overgang? OVER! is een netwerkorganisatie met deskundigen, trainers, onderzoekers en coaches. OVER! heeft een onderbouwde aanpak en een doelgericht interventieprogramma om werkgevers en hun 45+ vrouwen te ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid en talentbehoud.

Uit recent onderzoek van OVER! blijkt dat de mate waarin vrouwen aangeven dat overgangsklachten hun werk negatief beïnvloeden tussen de 30 en 45% ligt. 5% Geeft aan moeite te hebben om het werken überhaupt vol te houden. Het onderzoek liet zien dat overgangssymptomen sterk negatief samenhangen met werkvermogen. Werkvermogen is een wetenschappelijk begrip en gaat over de mate waarin een medewerker fysiek en psychisch in staat is om aan de eisen van zijn/haar werk te voldoen. Het is een bewezen voorspeller van verzuim, arbeidsongeschiktheid en ontslag. De conclusie is dat overgangsklachten een aantoonbaar risico op verzuim met zich mee brengen.

Onwetendheid en woede
Onderzoeker Annemieke Botterweg: “Ik wist zelf als vrouw van rond de 48 nauwelijks iets van de overgang. Ook als HRM’r ben ik er gek genoeg niet mee in aanraking gekomen. En ik werkte nota bene in organisaties waar het personeelsbestand grotendeels uit vrouwen bestond met ook nog een hoog verzuim! Wel hielden mij, net zoals zoveel HR collega’s vraagstukken van duurzame inzetbaarheid, verzuim en verloop bezig. Beleidsmatig zat het goed in elkaar, maar een goede vertaling naar praktische uitvoering was en is nog altijd een uitdaging. Ik kan wel stellen dat ik afgelopen jaar veel geleerd heb en tot een aantal ontluisterende inzichten ben gekomen. Wat mij opvalt als ik in het land met de verpleegkundig overgangsconsulente voorlichting aan vrouwen geef is dat er veel onwetendheid is en dat veel gezondheidsklachten niet worden verbonden met de overgang.”

Vrouwen zijn dus voldoende voorbereid op hun eigen overgang, wat zij er zelf aan kunnen doen en welke professionele hulp er is. Ook hulpverleners weten vaak onvoldoende.  Met als resultaat dat veel vrouwen veel te lang zoekende zijn naar oorzaken van hun klachten. En dat ze doorgaan totdat ze, vaak als eerste in de werksituatie, uitvallen. Er is veel onzekerheid en angst omdat ze niet begrijpen wat er met hen aan de hand is. En woede achteraf: ‘Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld!”

Aan boord houden
Margriet Hijweege: “Vrouwen hoeven dus echt niet jarenlang rond te lopen met klachten en de overtuiging ‘hup doorgaan, niks aan te doen, het hoort er nu eenmaal bij’ mag ook van tafel. Als je in een omgeving werkt waarin negatief wordt aangekeken tegen ouder wordende vrouwen, dan is de overgang geen pretje. Dat geldt ook voor overtuigingen die de vrouwen over zichzelf en over de overgang hebben. En niet geheel verrassend: vrouwen maken het niet of nauwelijks bespreekbaar bij hun werkgever om diverse redenen.

De overgang gaat over, dat is een ding dat zeker is. Vrouwen worden uiteindelijk zelfverzekerder, komen beter voor zichzelf op. Gaan keuzes maken die tot dan toe zijn blijven hangen, vinden nieuwe ambities. En 45+ vrouwen vinden, als het gaat om werk, andere zaken belangrijker dan jonge vrouwen: regelruimte en autonomie in werk, toekomstzekerheid, opgedane kennis en ervaring over kunnen dragen, iets betekenen voor een ander. Voor werkgevers belangrijk om hier rekening mee te houden zodat er een goede aansluiting blijft bestaan tussen functie-eisen, arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en wat voor deze groep werkende vrouwen van belang is om ze goed aan boord te houden.” Annemieke: “kijkend naar de capaciteitsproblemen en het verzuim in de zorg en de gezondheids- en vitaliteitsproblemen denk ik dat er genoeg kansen liggen die opgepakt kunnen worden.”

Nu het webinar bekijken

Onderzoek overgang en risico op verzuim

In de periode van april 2018 tot maart 2019 heeft er onder 590 45+ vrouwen bij vier grote organisaties onderzoek plaatsgevonden naar het werkvermogen in relatie tot overgangsklachten. Uit de uitkomsten blijkt dat, wat ook uit eerdere (inter)nationale onderzoeken blijkt:  Hoe meer overgangssymptomen, hoe lager het werkvermogen en hoe lager het werkvermogen hoe groter het risico op verzuim.

Storend 
HR professional en onderzoekster Annemieke Botterweg: “Een derde van de 45+ vrouwen in deze organisaties heeft een slecht tot matig werkvermogen wat een risico is voor het ziekteverzuim.” Ze onderzocht bij bijna 590 medewerkers van een  thuiszorg- en verpleeghuisorganisaties de samenhang tussen de overgang en het werkvermogen. Slaapstoornissen, spier- en gewrichtspijn en vermoeidheid en lusteloosheid scoren het hoogst. Een kwart van de vrouwen geeft aan zodanig vaak last te hebben van deze symptomen dat het storend is in hun werk of dat ze het zelfs moeten onderbreken.

Ander leven

Het onderzoek is gedaan in opdracht van netwerkorganisatie OVER! Founders van deze organisatie Liesbeth Josiassen en Margriet Hijweege: “Het lijkt alsof vrouwen van onze generatie meer symptomen ervaren van de overgang dan onze moeders en oma’s. Het leven ziet er nu dan ook heel anders uit dan vroeger. De meeste vrouwen werken, veel van hen zijn daarnaast ook mantelzorger. De gemiddelde leeftijd waarop stellen kinderen krijgen wordt hoger. Waren vrouwen eerder rond hun 50evaak al oma, nu hebben ze vaak nog een of meer pubers in huis. Al met al is het hedendaagse leven een flinke uitdaging, en daarmee stressvoller. En stress en hormoonschommelingen gaan echt heel slecht samen.”

Samen gerichte stappen zetten
In opdracht van deze organisaties begeleidt OVER! hen bij het verder vormgeven van het duurzame inzetbaarheidsbeleid specifiek gericht op de gezondheid en vitaliteit van medewerksters tussen 45 en 60 jaar. En het loont de moeite want maar liefst 40% van het totale personeelsbestand bestaat uit 45+ vrouwen. Annemieke Botterweg: “Uit de verzuimanalyse van de werkgever bleek dat de groep 45+ vrouwen een hoger en langduriger verzuim hebben vergeleken met de rest van de organisatie. Nu we weten dat de overgangssymptomen samenhangen met het werkvermogen, kunnen we gerichte vervolgstappen zetten om dit te voorkomen. Tenslotte zijn er voldoende mogelijkheden om de klachten te verminderen en is het niet nodig daar lang mee rond te lopen. Daarin hebben medewerkers zelf en de organisatie waar ze voor werken beiden een aandeel.

Gezondheidsrisico’s kennen
Naast de individuele gezondheid of persoonlijke omstandigheden kunnen ook werkomstandigheden invloed hebben op overgangssymptomen. Denk hierbij aan , zoals temperatuur op de werkplek, ergonomie, werkstress, mate van autonomie bij het nemen van beslissingen. En niet in het minste de mogelijkheid om overgangssymptomen bespreekbaar te maken met leidinggevenden en collega’s. Liesbeth Josiassen: “Er zijn serieuze gezondheidsrisico’s op korte en op langere termijn als je in deze belangrijke periode van je leven niet de goede keuzes maakt. Een ventilator aanzetten, een raampje openen of meer water drinken kan helpen. Het stimuleren van eigen regie bij het maken van de goede keuzes om gezond en vitaal te blijven werken helpt zeker.”

Landelijke week van de overgang
Margriet Hijweege: “De netwerkorganisatie OVER! richt zich op het adviseren en begeleiden van werkgevers bij de duurzame inzetbaarheid van 45+ vrouwen.” In de zorg, overheid en onderwijs vormen zij een relatief grote en belangrijke groep medewerkers. Zij biedt voorlichtingsbijeenkomsten, groeps- of individuele consulten en trainingen Persoonlijk Leiderschap. Ook biedt de OVER! academie nascholing aan voor betrokken professionals, zoals huis- en bedrijfsartsen. Jaarlijks organiseert OVER! in april de week van de overgang om aandacht te vragen voor deze levensfase en om het taboe, dat nog steeds bestaat, te doorbreken.

BIO | Annemieke Botterweg
Na ruim 25 jaar als HR-adviseur bij verschillende organisaties te hebben gewerkt zet zij zich nu in als HR professional, loopbaancoach en trainer. Het boeit haar om te zien hoe mensen boven zichzelf kunnen uitstijgen als ze zelf de juiste omstandigheden creëren en de organisatie waar ze werken dat ook doet. Ze gelooft dat werkgevers met aandacht voor de verschillende levensfasen en persoonlijke omstandigheden van medewerkers gezonde en vitale organisaties kunnen creëren. Daar hoort zeker bij dat medewerkers zelf de touwtjes in handen leren nemen als het gaat om hun loopbaan en toekomst. Afgelopen jaren heeft ze zelf ook haar eigen keuzes gemaakt. Ze is weer gaan studeren, is haar eigen bedrijf gestart en heeft zich verbonden aan OVER!

Over de top – niet vechten maar flowen

Slechts 6% vrouwen in de boardroom

Het aantal vrouwen bij Nederlandse beursfondsen is in 2017 voor het tweede jaar op rij gedaald, blijkt uit de Dutch Female Board Index. Voormalig kwartiermaker voor topvrouwen Gerdi Verbeet: “Het lijkt wel of de Nederlandse consensus is geworden dat een toppositie gewoon niet zo past bij de vrouw.”  Is dat zo of is er toch iets anders aan de hand?

Topvrouwen van 40 plus
Het is aannemelijk dat potentiële vrouwelijke bestuurders 40 plus zijn (net zoals mannelijke). Een groot deel is of komt dan in de overgang en heeft daar in mindere of meerder mate last van. Overgangsklachten, zowel mentaal als fysiek resulteren in die periode helaas ook in de ambitie niet te solliciteren, te promoveren, maar te demoveren of geheel van de werkvloer af (te moeten) stappen. Vrouwen die dat toch doen zullen zeker een andere indruk achterlaten dan 5 jaar geleden of over 10 jaar. Het spreekwoordelijke glazen plafond kan voor een (groot) deel verklaard worden door de overgang, een fase waar vrouwen zich in terecht komen, precies op het moment dat ze wat levenswijsheid en arbeidservaring betreft klaar zijn om door te stromen naar leidinggevende posities.

Keuzes
Een ander deel van de potentiële vrouwelijke bestuurders heeft de overgang achter de rug. Deze vrouwen hebben mogelijk na een intensief groeiproces het roer omgegooid. Ze willen niet meer vechten, nauwelijks tijd hebben voor een privéleven en op hun tandvlees lopen. Ze willen leven, en niet overleven. Daar past een veeleisende toppositie bij een masculiene organisatie mogelijk niet bij. Dat is jammer, omdat ze zo van waarde zou kunnen zijn als ze zich realiseert dat ze dan juist andere vrouwen kan steunen in hun ontwikkelproces. En er nu meer behoefte is dan ooit aan een balans tussen de vrouwelijke en de mannelijke benadering van zaken.

Voor de werkgever betekent dat dat het overtuigende argument in een sollicitatiegesprek niet alleen zou moeten zijn of een kandidate een organisatie kan laten groeien, maar ook of ze de potentie heeft om het verschil te maken voor de mensen die er werken. Om een rolmodel te zijn. Met die benadering kan een organisatie op het sociale en multiculturele vlak een positieve, duurzame en in alle opzichten verrijkende verandering ondergaan. Die vervolgens ten goede komt aan de winst. In klanttevredenheid, in sociaal-maatschappelijke opzicht en last but not least, ja, ook in geld.

(Bron: FD, 2 september 2017)

Vrouwen na de overgang zijn de nieuwe leiders, zegt boswachter Arjan Postma

HEB EERBIED VOOR DE OVERGANG!

We laten een enorm arbeidspotentieel liggen door de manier waarop we kijken naar de overgang, zegt boswachter en tv-persoonlijkheid Arjan Postma.

‘Vrouwen na de overgang zijn de nieuwe leiders’‘De vrouw is stuk, ze is versleten, er vallen onderdelen uit. Een beetje sneu.’ Zo wordt er in het algemeen gedacht over vrouwen in de overgang. Maar als je naar de natuur kijkt, dan klopt dat niet. Dat de vruchtbaarheid verdwijnt heeft een functie, vertelt Postma. Vrouwen kunnen zich dan namelijk volledig richten op het leidinggeven. Er zijn stammen in Afrika, in de Stille Zuidzee en in Zuid-Amerika die de overgang zien als een uitgesproken eerbiedwaardig proces waarin je een wijze vrouw wordt. Die vrouwen worden vertroeteld en op handen gedragen én hebben daardoor ook veel minder klachten. Postma’s advies aan headhunters luidt dan ook: ‘Als je een leidinggevende zoekt, kijk naar vrouwen boven de 55. ‘

Beluister het radio interview

Impact overgang op werk

Overgang: maatschappelijk vraagstuk

Vorig jaar publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het advies Recept voor maatschappelijk probleem. Daarin vroeg hij aandacht voor de onderliggende sociale en maatschappelijke oorzaken van medicalisering van levensfasegerelateerde vraagstukken. Voorbeelden die het advies beschrijft zijn onder andere overspannenheid onder jongvolwassenen, ouderdomskwalen en druk gedrag van jonge schoolkinderen. Vaak gaat het daarbij niet slechts om een individueel medisch probleem, maar is er meer aan de hand.

In een korte reeks portretten laat de Raad mensen aan het woord die het thema van dit advies aan den lijve ondervinden: hoe maatschappelijke structuren of taboes onwenselijke medicalisering in de hand kunnen werken. En wat daaraan is te doen. In dit portret staat de omgang met de overgang centraal. We spreken met Anne Blauw (49). Ze vertelt over hoe ze deze levensfase ervaart. En over hoe gebrek aan erkenning ervan, op de werkvloer en in de samenleving, kan leiden tot knelpunten.

Onbestemde klachten

“Ik kon er lang niet de vinger op leggen. Sinds een paar jaar had ik veel onbestemde klachten. Je voelt je niet ziek, maar ook nooit helemaal fit. Ik was bijvoorbeeld vermoeid, had hoofdpijn en was soms prikkelbaar. Het voelt alsof je je lijf niet helemaal onder controle hebt. Dat zorgde bij mij voor flink wat onzekerheid. Wat is er met me aan de hand? Het maakte functioneren op mijn werk ook lastiger, merkte ik. Je hebt gewoonweg niet altijd de puf om te werken. Daardoor ging ook mijn ziekteverzuim omhoog.”

lees verder 

Bedrijfsarts: neem vrouwen serieus

Bedrijfsarts: neem vrouwen in de overgang serieus

De overgang kan voor vrouwen al vervelend genoeg zijn. Helemaal lastig wordt het als de werknemer die er klachten door ondervindt, niet serieus wordt genomen. “In Nederland vinden we dat de overgang nu eenmaal iets is wat gebeurt en waar je mee moet dealen. Niet zeuren en even doorzetten.”

Het gros van de vrouwen in de overgang durft haar klachten niet bespreekbaar te maken op het werk. Overgangskwalen worden op de werkvloer veelal afgedaan als onzin, waardoor vrouwen zich niet serieus genomen voelen en langer blijven doorworstelen met hun klachten dan goed voor hen is. Dat veroorzaakt onnodig ziekteverzuim. Dat stelt bedrijfsarts Marlo van den Kieboom van koepelorganisatie Zorg van de Zaak.

Lees verder

 

Meer onderzoek nodig

Een gedeeld uitgangspunt in de Nederlandse gezondheidszorg is dat de kwaliteit van zorg voor iedereen zou moeten gelden. Dat betekent ook dat de gezondheidszorg rekening houdt met verschillen die er zijn tussen mensen, waaronder de verschillen tussen mannen en vrouwen.

De overgang begint meestal ergens tussen  het 45ste en 55ste jaar, soms eerder. Eén op de 100 vrouwen komt al vroeg in de overgang, al voor hun 40ste. De overgangsperiode kan wel 10 jaar duren. Maar vrouwen zijn zich er niet altijd bewust van dat zij in de overgang zitten, of dat dit gepaard kan gaan met klachten die veel complexer en veelomvattender zijn dan zweetaanvallen en opvliegers.

Vrouwen kunnen last krijgen van depressies of stemmingswisselingen. Dit kan hun werkvermogen aantasten of problemen in hun relaties veroorzaken. Ook na de laatste menstruatie kunnen (fysieke) klachten aanhouden en kan het risico op aandoeningen groter worden, zoals het risico op hart- en vaatziekten.

De oorsprong van klachten, hoe de hormoonhuishouding tijdens en na de overgang precies werkt en hoe dat de rest van het lichaam beïnvloedt, is nog niet goed bekend. Daarom pleiten onder andere WOMEN Inc., Studio Vrouw en Stichting Vuurvrouw voor meer kennis over en onderzoek naar de overgang.