Vrouwen na de overgang zijn de nieuwe leiders, zegt boswachter Arjan Postma

HEB EERBIED VOOR DE OVERGANG!

We laten een enorm arbeidspotentieel liggen door de manier waarop we kijken naar de overgang, zegt boswachter en tv-persoonlijkheid Arjan Postma.

‘Vrouwen na de overgang zijn de nieuwe leiders’‘De vrouw is stuk, ze is versleten, er vallen onderdelen uit. Een beetje sneu.’ Zo wordt er in het algemeen gedacht over vrouwen in de overgang. Maar als je naar de natuur kijkt, dan klopt dat niet. Dat de vruchtbaarheid verdwijnt heeft een functie, vertelt Postma. Vrouwen kunnen zich dan namelijk volledig richten op het leidinggeven. Er zijn stammen in Afrika, in de Stille Zuidzee en in Zuid-Amerika die de overgang zien als een uitgesproken eerbiedwaardig proces waarin je een wijze vrouw wordt. Die vrouwen worden vertroeteld en op handen gedragen én hebben daardoor ook veel minder klachten. Postma’s advies aan headhunters luidt dan ook: ‘Als je een leidinggevende zoekt, kijk naar vrouwen boven de 55. ‘

Beluister het radio interview

Meer informatie is cruciaal

Het ziekteverzuim onder vrouwelijke medewerkers is aanzienlijk hoger dan bij mannen. Bij 25 tot 35-jaren is het ziekteverzuimpercentage van vrouwen zelfs het dubbele van het verzuimpercentage onder mannen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is niet meer dan logisch dat deze hoge verzuimcijfers en de bijbehorende kosten werkgevers hoofdbrekens bezorgen. Maar wat kun je hier als arbeidsprofessional eigenlijk aan doen? Behoorlijk wat, zo vertelt Suzan Steeman van WOMEN Inc.

Enerzijds spelen er vrouwspecifieke lichamelijke klachten, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een zwangerschap of de overgang. Over de ervaringen en de gezondheidsklachten van vrouwen in de overgang en bij zwangerschap in relatie tot werk is helaas nog weinig bekend. Het is belangrijk dat hier in onderzoek meer rekening mee wordt gehouden zodat ook werkgevers beter geïnformeerd kunnen worden.

lees verder 

Vrouwen vaker ziek dan mannen

Vrouwen tussen de 15 en 65 jaar hebben een ziekteverzuim van 4,7%. Tegen een percentage van 3,4% van mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Het aantal vrouwen dat wegens gezondheidsredenen niet buitenshuis werkt, is anderhalf keer zo groot als het aantal mannen en dat aantal wordt ieder jaar groter. Daar zijn diverse oorzaken voor, zo meldden de verschillende deskundigen.

Een belangrijke oorzaak van het hogere ziekteverzuim van vrouwen ligt bij de hormonen. Vooral de overgang is lang een ondergeschoven kindje geweest. Toch is het ziekmelden van 1 op de 3 vrouwen een direct gevolg van de menopauze. En dan zijn het niet alleen de opvliegers die opbreken, maar vooral de chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen en de vergeetachtigheid. Doodzonde, zo vindt Petra Verdonk, psychologe en universitair hoofddocent aan de VU Medisch Centrum. „Juist vrouwen tussen de 45 en de 55 zijn droomwerkneemsters. Ze zeggen overal ja op, zijn continu bezig alle ballen in de lucht te houden, combineren zorg voor puberkinderen met een carrière en mantelzorg; multitaskers bij uitstek. Je zou er als werkgever juist voor moeten zorgen dat die vrouwen werkonstandigheden hebben die hen ondersteunen. Een raampje dat open kan, doet vaak al wonderen.”

lees meer

Hormonen op hol

De overgang is een normaal en natuurlijk proces dat leidt tot het einde van de vruchtbaarheid van de vrouw. Deze fase duurt zo’n vijf tot tien jaar en is bij de meeste vrouwen tussen het 48e en 56e levensjaar. De eerste verschijnselen doen zich rond het 40e levensjaar al voor, maar worden vaak nauwelijks opgemerkt. Wanneer een vrouw al een jaar niet meer menstrueert rond de leeftijd van de overgang, is zij officieel in de overgang (in Nederland gemiddeld met 52 jaar). De definitie van de menopauze is de laatste menstruatie. De overgang (ook wel perimenopauze genoemd) is de periode om deze menopauze heen.

Vrouwen reageren verschillend op de overgang. De een heeft er nauwelijks last van, een ander juist heel veel. Vitaliteit, levensstijl, opvattingen en genen spelen een rol. De fysieke veranderingen zijn niet zelden het spreekwoordelijke topje van de (mentale) ijsberg. Hormonen zijn dus niet ‘op hol’; de natuurlijke veranderende hormoonproductie zet een gebruikelijk proces in gang. Het is een complex geheel van met elkaar samenhangende gevolgen. Meer lezen? Zie www.vrouwenindeovergang.nl

(H)erken verzuim door overgangsklachten

Het gebrek aan kennis over de overgang is groot te noemen. Evenals de uitwerking die dit heeft op het functioneren op de werkvloer. Terwijl uit statistieken van het CBS blijkt dat er een relatie is tussen ziekteverzuim en menopauze.

Vrouwen in de leeftijdscategorie 45-55 jaar hebben eerder kans om uit te vallen dan vrouwen tussen de 25-45 jaar. Ruim een derde van het verzuim is toe te schrijven aan de menopauze. De Week van de Overgang (3 t/m 9 april) helpt het taboe dat op dit onderwerp rust te doorbreken.

Lees het hele artikel op Zilveren Kruis