Preventie-bijeenkomst

Deze bijeenkomst is bedoeld om onder meer preventiemedewerkers, HR professionals, arbo- en bedrijfsartsen, teamleiders en vrouwelijke collega’s kennis te laten maken met de impact die de overgang heeft op het leven en welzijn van de werkende vrouw van 45+. In 2,5 uur tijd vertellen een overgangsdeskundige en een gespecialiseerd coach u meer over overgangsgerelateerde klachten en de gevolgen en vooral ook over het handelingsperspectief op de werkvloer. Met de kennis die u wordt aangereikt, kunt u al stappen zetten naar een resultaatgericht beleid, waarmee ziekteverzuim afneemt en duurzame inzetbaarheid wordt verhoogd. Dit mede in het kader van de wetswijzigingen in de Arbowet per 1 juli waarmee het kabinet de nadruk legt op preventie.

De prijs van deze in-company bijeenkomst is € 750,00 (excl. BTW). 
(Mocht dit aanleiding voor u zijn om het bewustwordings- en preventieprogramma OVER! In te zetten, dan wordt dit bedrag met uw investering in dit maatwerkprogramma verrekend.)

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, een offerte of een afspraak.

Lees de column Herken verzuim door overgangsklachten

StudioVrouw organiseert  awareness-meeting voor Arbo- en bedrijfsartsen – 12 september 2017