Maak werk van de overgang

Gezond en met plezier werken tijdens de overgang gaat niet vanzelf. Vrouwen en hun werkgevers moeten daar echt samen werk van maken. Daarom organiseerde VGZ een webinar voor werkgevers over dit thema?

Eerst het webinar bekijken

Overgang heeft negatieve invloed op werkvermogen
Veel, mate name grote, organisaties kennen een beleid op verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid. Maar besteden ze ook specifiek aandacht aan de overgang? OVER! is een netwerkorganisatie met deskundigen, trainers, onderzoekers en coaches. OVER! heeft een onderbouwde aanpak en een doelgericht interventieprogramma om werkgevers en hun 45+ vrouwen te ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid en talentbehoud.

Uit recent onderzoek van OVER! blijkt dat de mate waarin vrouwen aangeven dat overgangsklachten hun werk negatief beïnvloeden tussen de 30 en 45% ligt. 5% Geeft aan moeite te hebben om het werken überhaupt vol te houden. Het onderzoek liet zien dat overgangssymptomen sterk negatief samenhangen met werkvermogen. Werkvermogen is een wetenschappelijk begrip en gaat over de mate waarin een medewerker fysiek en psychisch in staat is om aan de eisen van zijn/haar werk te voldoen. Het is een bewezen voorspeller van verzuim, arbeidsongeschiktheid en ontslag. De conclusie is dat overgangsklachten een aantoonbaar risico op verzuim met zich mee brengen.

Onwetendheid en woede
Onderzoeker Annemieke Botterweg: “Ik wist zelf als vrouw van rond de 48 nauwelijks iets van de overgang. Ook als HRM’r ben ik er gek genoeg niet mee in aanraking gekomen. En ik werkte nota bene in organisaties waar het personeelsbestand grotendeels uit vrouwen bestond met ook nog een hoog verzuim! Wel hielden mij, net zoals zoveel HR collega’s vraagstukken van duurzame inzetbaarheid, verzuim en verloop bezig. Beleidsmatig zat het goed in elkaar, maar een goede vertaling naar praktische uitvoering was en is nog altijd een uitdaging. Ik kan wel stellen dat ik afgelopen jaar veel geleerd heb en tot een aantal ontluisterende inzichten ben gekomen. Wat mij opvalt als ik in het land met de verpleegkundig overgangsconsulente voorlichting aan vrouwen geef is dat er veel onwetendheid is en dat veel gezondheidsklachten niet worden verbonden met de overgang.”

Vrouwen zijn dus voldoende voorbereid op hun eigen overgang, wat zij er zelf aan kunnen doen en welke professionele hulp er is. Ook hulpverleners weten vaak onvoldoende.  Met als resultaat dat veel vrouwen veel te lang zoekende zijn naar oorzaken van hun klachten. En dat ze doorgaan totdat ze, vaak als eerste in de werksituatie, uitvallen. Er is veel onzekerheid en angst omdat ze niet begrijpen wat er met hen aan de hand is. En woede achteraf: ‘Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld!”

Aan boord houden
Margriet Hijweege: “Vrouwen hoeven dus echt niet jarenlang rond te lopen met klachten en de overtuiging ‘hup doorgaan, niks aan te doen, het hoort er nu eenmaal bij’ mag ook van tafel. Als je in een omgeving werkt waarin negatief wordt aangekeken tegen ouder wordende vrouwen, dan is de overgang geen pretje. Dat geldt ook voor overtuigingen die de vrouwen over zichzelf en over de overgang hebben. En niet geheel verrassend: vrouwen maken het niet of nauwelijks bespreekbaar bij hun werkgever om diverse redenen.

De overgang gaat over, dat is een ding dat zeker is. Vrouwen worden uiteindelijk zelfverzekerder, komen beter voor zichzelf op. Gaan keuzes maken die tot dan toe zijn blijven hangen, vinden nieuwe ambities. En 45+ vrouwen vinden, als het gaat om werk, andere zaken belangrijker dan jonge vrouwen: regelruimte en autonomie in werk, toekomstzekerheid, opgedane kennis en ervaring over kunnen dragen, iets betekenen voor een ander. Voor werkgevers belangrijk om hier rekening mee te houden zodat er een goede aansluiting blijft bestaan tussen functie-eisen, arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en wat voor deze groep werkende vrouwen van belang is om ze goed aan boord te houden.” Annemieke: “kijkend naar de capaciteitsproblemen en het verzuim in de zorg en de gezondheids- en vitaliteitsproblemen denk ik dat er genoeg kansen liggen die opgepakt kunnen worden.”

Nu het webinar bekijken

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *