Elke organisatie overgangsproof

READY…SET….GO

Elke organisatie kan overgangsproof worden met een sluitende aanpak op drie sporen: organisatie/leiderschap, HRM/verzuim en medewerkersverantwoordelijkheid/zelfregie. 

Het programma OVER! is een integraal programma, dat bestaat uit een basisaanpak en maatwerk-elementen. De 0-meting bestaat uit verzuimcijfers van de opdrachtgever en een gevalideerde vragenlijst bij de doelgroep. De uitrol van het programma wordt gedaan door een gezamenlijk projectteam. Het programma duurt 1 jaar. Daarna vindt op basis van dezelfde gegevens een 1-meting plaats. In die periode kan vanuit het programma ook advies over borging in HR/verzuimbeleid gegeven worden.

De inzet van het programma leidt tot:
– toename kennis symptomen en mogelijke gevolgen bij bij verzuim betrokken professionals en bij management/directie
– handvatten voor leidinggevenden om het gesprek hierover aan te gaan met werknemers van 45+
– bewustwording bij collega’s zodat het onderwerp bespreekbaar wordt
– toename kennis bij vrouwen van 45+ en handelingsperspectief bij klachten die beperkend zijn in het werk en (kunnen) leiden tot verzuim
– handvatten om dit onderwerp bespreekbaar te maken
– daling verzuim binnen de groep vrouwelijke werknemers van 45+


Programma OVER! per fase – samenvattend overzicht

voorbereidingsfase

projectteam samenstellen
kennis delen
doelen vaststellen

     startfase
0-meting
projectplanning
communicatieplan

    uitrolfase
kennis delen voor leidinggevenden
kennis delen voor HR-professionals en bij verzuim betrokken professionals
kennis delen voor vrouwen van 45-60 jaar
kennis delen organisatie breed

    evaluatiefase
1-meting
rapportage
borging in HR-beleid