Geef aandacht en voer ’t gesprek

Werkstress en overgang: kip of ei?

Uit onderzoek blijkt dat 1 miljoen Nederlanders last hebben van werkstress. Onder die miljoen bevinden zich veel vrouwen en dus ook veel vrouwen in de overgang. Hebben vrouwen door de werkstress meer last van de overgang of hebben ze door de overgangmeer last van werkstress?

Het is het welbekende kip of ei verhaal. Conclusie: overgang en werkstress zijn geen goede combinatie. Waarom niet? Heel kort uitgelegd: stress vermeerdert de aanmaak van stresshormonen en juist deze stresshormonen zorgen voor een disbalans waardoor de overgangsklachten heftiger worden.

Meer aandacht
Leidinggevenden weten vaak wel dat er wat speelt thuis of op het werk maar durven dat niet bespreekbaar te maken. Thea Hulleman, directielid arbodienst Zorg van de Zaak: “Met meer aandacht van de werkgever voor externe oorzaken kan het gemiddelde ziekteverzuim teruggebracht worden naar 2 procent, zeggen de arbodiensten. Nu ligt dat op 4 procent. Werkgevers staren zich blind op het lichamelijke en psychische klachtenpatroon van medewerkers. Ze zijn zich niet bewust van de effecten van andere omliggende factoren op het welzijn. De overgang is zo’n factor bij vrouwen van 45 plus.”

In gesprek
“Ga met die werknemer in gesprek, want spanningen gaan niet weg als iemand thuisblijft. Vraag hoe de werknemer geholpen kan worden. Heb het over de overgang bij vrouwen van 45 plus. Als je het negeert, is de kans groot dat de werknemer voor langere tijd uitvalt en echt ziek wordt.” Het is voor werkgevers financieel gezien verstandig om te proberen het verzuim nog verder te laten dalen, want een zieke werknemer kost tussen de 200 en 400 euro per dag. De zieke moet worden doorbetaald, en na enige tijd moet er ook vervanging komen of treedt er productieverlies op.
(bron: www.trouw.nl; zoek op Zorg van de Zaak)

FACTS&FIGURES

#1 vrouwen hebben in het algemeen een slechtere gezondheid dan mannen

#2 vrouwen hebben in het algemeen een iets hoger ziekteverzuim dan mannen (ook onder oudere werknemers geldt dit) en daarop zijn naast slechtere gezondheid allerlei andere factoren (bv. lagere functies en minder leidinggeven dan mannen, minder autonomie in het werk)  van invloed

#3 welk deel van het ziekteverzuim onder vrouwen aan de overgang is toe te schrijven is niet bekend