Berichten

Meer informatie is cruciaal

Het ziekteverzuim onder vrouwelijke medewerkers is aanzienlijk hoger dan bij mannen. Bij 25 tot 35-jaren is het ziekteverzuimpercentage van vrouwen zelfs het dubbele van het verzuimpercentage onder mannen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is niet meer dan logisch dat deze hoge verzuimcijfers en de bijbehorende kosten werkgevers hoofdbrekens bezorgen. Maar wat kun je hier als arbeidsprofessional eigenlijk aan doen? Behoorlijk wat, zo vertelt Suzan Steeman van WOMEN Inc.

Enerzijds spelen er vrouwspecifieke lichamelijke klachten, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een zwangerschap of de overgang. Over de ervaringen en de gezondheidsklachten van vrouwen in de overgang en bij zwangerschap in relatie tot werk is helaas nog weinig bekend. Het is belangrijk dat hier in onderzoek meer rekening mee wordt gehouden zodat ook werkgevers beter geïnformeerd kunnen worden.

lees verder 

Bespreekbaar maken moet je durven

Ruzie met een collega, een vervelend functioneringsgesprek, problemen thuis, een ernstig zieke moeder of financieel problemen: allemaal redenen voor werknemers om zich ziek te melden. Volgens vrijwel alle Arbodiensten mankeert in ruim de helft van de gevallen van verzuim de medewerker medisch niets. Leidinggevenden weten vaak wel dat er iets speelt thuis of op het werk maar durven dat niet bespreekbaar te maken. Dat zou wel moeten, vindt Thea Hulleman van Zorg van de zaak. Als je het negeert loop je de kans dat iemand langdurig uitvalt; problemen gaan niet vanzelf weg. Een zieke werknemer kost tussen de 200 en 400 euro per dag.

Hele artikel lezen? Kijk op www.trouw.nl en zoek op zorg van de zaak

Sturen op eigen regie medewerkers

Het lijkt een paradox, maar werkgevers kunnen (en moeten) wel degelijk sturen op de eigen regie van hun medewerkers als het gaat om vitaliteit en gezondheid. Zowel binnen als buiten de maatschappij wordt van mensen verwacht dat ze zelf de touwtjes in handen nemen. Hoe? Dat legt het Eigen Regie-model van Zilveren Kruis uit in het artikel Eigen regie begint met een moedig gesprek. 

Als we allemaal 100 worden

We moeten ons werk aanpassen aan onze levensfase, zo vindt hoogleraar gerontologie Andrea Maier. “Massale ouderdom is iets van de laatste decennia. Ongezond oud worden is niet te betalen en onwenselijk. Dat vraagt dus ook het aanpassen van ons leven aan die langere tweede helft van ons leven,  die ook behoorlijk wat werkende jaren in zich heeft.”

Voor vrouwen tussen 45 en 60 is het van groot belang om gezond en vitaal door de overgang heen te gaan. De werkgever heeft daar vanuit goed werkgeverschap en preventie ook een rol in.

Hormonen op hol

De overgang is een normaal en natuurlijk proces dat leidt tot het einde van de vruchtbaarheid van de vrouw. Deze fase duurt zo’n vijf tot tien jaar en is bij de meeste vrouwen tussen het 48e en 56e levensjaar. De eerste verschijnselen doen zich rond het 40e levensjaar al voor, maar worden vaak nauwelijks opgemerkt. Wanneer een vrouw al een jaar niet meer menstrueert rond de leeftijd van de overgang, is zij officieel in de overgang (in Nederland gemiddeld met 52 jaar). De definitie van de menopauze is de laatste menstruatie. De overgang (ook wel perimenopauze genoemd) is de periode om deze menopauze heen.

Vrouwen reageren verschillend op de overgang. De een heeft er nauwelijks last van, een ander juist heel veel. Vitaliteit, levensstijl, opvattingen en genen spelen een rol. De fysieke veranderingen zijn niet zelden het spreekwoordelijke topje van de (mentale) ijsberg. Hormonen zijn dus niet ‘op hol’; de natuurlijke veranderende hormoonproductie zet een gebruikelijk proces in gang. Het is een complex geheel van met elkaar samenhangende gevolgen. Meer lezen? Zie www.vrouwenindeovergang.nl

In 3 stappen over

stap 1
(h)erken de klachten die te maken hebben met de overgang (dat geldt voor vrouwen zelf, HR adviseurs, leidinggevenden, bedrijfs- en Arbo-artsen, etc.)

Onvoldoende kennis in huis? Neem contact met ons op

stap 2
maak de overgang op het werk gewoon bespreekbaar (het is een natuurlijk gegeven, elke vrouw gaat ongeveer vanaf haar 40e jaar deze periode in en heeft of krijgt in meer of mindere mate klachten)

stap 3
bepaal wat je wilt en zet stappen
verantwoordelijkheid werkgever             eigen verantwoordelijkheid
– bekend met onderwerp                            – bekend met onderwerp
– kennis bij professionals                            – bewust van belang eigen regie
– kennis bij leidinggevenden                       – aanpassen leefstijl
– bespreekbaar maken                                – bespreekbaar maken
– inbedden in HR-beleid                            – keuze voor behandeling of coaching

Herken verzuim door overgangsklachten

(H)erken verzuim door overgangsklachten

Het gebrek aan kennis over de overgang is groot te noemen. Evenals de uitwerking die dit heeft op het functioneren op de werkvloer. Terwijl uit statistieken van het CBS blijkt dat er een relatie is tussen ziekteverzuim en menopauze.

Vrouwen in de leeftijdscategorie 45-55 jaar hebben eerder kans om uit te vallen dan vrouwen tussen de 25-45 jaar. Ruim een derde van het verzuim is toe te schrijven aan de menopauze. De Week van de Overgang (3 t/m 9 april) helpt het taboe dat op dit onderwerp rust te doorbreken.

Lees het hele artikel op Zilveren Kruis

 

Bevlogen werken na je 45e

Werkstress en overgang